Fission of charged nano-hydrated ammonia clusters-microscopic insights into the nucleation processes

Bart Oostenrijk, Darío Barreiro, Noelle Walsh, Anna Sankari, Erik P. Månsson, Sylvain Maclot, Stacey L. Sorensen, Sergio Díaz-Tendero, Mathieu Gisselbrecht

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fission of charged nano-hydrated ammonia clusters-microscopic insights into the nucleation processes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi