Five “New” deities in the Roman Pantheon at Gebel el-Silsila

Maria Nilsson, John Ward

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Five “New” deities in the Roman Pantheon at Gebel el-Silsila”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora