Fläderskära funnen i Blekinge – inkommen med importerad vass

Lars Fröberg, Bengt Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Sammanfattning

Fläderskära är en nordamerikansk art som spritt sig till de tempererade delarna av Europa. Introduktionen till Blekinge är intressant, eftersom arten följde med importerad vass från Tyskland, som skulle användas som en s.k. kvävefälla till Kallinge flygplats utanför Ronneby. Fläderskäran förekommer här i ett rikt bestånd och kanske den etablerar sig.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)12-14
TidskriftBlekingebläddran
Volym2015
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Citera det här