Flame growth and wrinkling in a turbulent flow

Clemens Kaminski, Xue-Song Bai, J. Hult, A. Dreizler, Laszlo Fuchs

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)711-716
TidskriftApplied Physics B
Volym71
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Strömningsmekanik och akustik

Citera det här