Flame stabilization in a supersonic combustor with hydrogen injection upstream of cavity flame holders: experiments and simulations

M-B Sun, H-Y Wu, Z-Q Fan, H-B Wang, Xue-Song Bai, Z-G Wang, J-H Liang, W-D Liu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Flame stabilization in a supersonic combustor with hydrogen injection upstream of cavity flame holders: experiments and simulations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap