Flaunting our assets. Making the most of the Nordic registry goldmine: Cerebral palsy as an example

Ann I. Alriksson-Schmidt, Ira F.D. Jeglinsky-Kankainen, Reidun B. Jahnsen, Sandra J. Hollung, Guro L. Andersen, Gunnar V. HÄgglund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Flaunting our assets. Making the most of the Nordic registry goldmine: Cerebral palsy as an example”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap