Flavone derivatives isolated from Artemisia herba alba have affinity to brain benzodiazepine and α1-adrenergic receptors in vitro

X.-L. Shen, M R Witt, M. Nielsen, O. Bergendorff, Olov Sterner, M.T. Khayyal, T.S. El- Alfy, H. El-Gohary

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)305-306
Antal sidor2
TidskriftChinese Journal of Pharmacology and Toxicology
Volym7
Utgåva4
StatusPublished - 1993 juni 15

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi

Citera det här