Sammanfattning

Den här skriften handlar om ljus och ljusets betydelse för oss människor.

Tolv forskare med vitt skilda bakgrunder samlas och diskuterar frågor som skrider över gränserna. Vad är ljus egentligen? Hur kan vi förstå ljus? Hur påverkar det oss? På vilket sätt kan vi använda oss av det? Vilka tekniska möjligheter har vi att skapa och styra olika sorters ljus? Vilka möjligheter ger det oss inför framtiden?

I centrum för dialogen står samarbete och nytänkande. Här ges en inblick i perspektiv på ljus från områden som biologi, teknik, material, fysik, estetik, filosofi, medicin och psykologi, vilka sammantaget, på ett åskådligt och lättbegripligt sätt, presenterar den flervetenskapliga ljusrelaterade kompetensen i Lund.

Gruppen av experter hoppas att de frågor som ställs och de svar som ges i den här skriften ska inspirera och leda vidare inom fältet ljusforskning. Tillsammans med Pufendorfinstitutet, genom vilket expertgruppens initiativ getts möjlighet att växa och utvecklas, vill de med andra ord att sätta ljuset på...just ”ljuset”!
Originalspråksvenska
FörlagPufendorfinstitutet, Lunds universitet
Antal sidor68
Volym1
ISBN (tryckt)978-91-7473-064-7
StatusPublished - 2011

Publikationsserier

NamnPufendorf Institute Report Series

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Environmental Psychology (011036009), University administration (000005000), Solid State Physics (011013006), NanoLund (011012012), Neuronano Research Center (NRC) (013210020)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här