Flexibility in Problem Solving: Analogical Transfer of Tool Use in Toddlers Is Immune to Delay

Katarzyna Bobrowicz, Felicia Lindström, Marcus Lindblom Lovén, Elia Psouni

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Flexibility in Problem Solving: Analogical Transfer of Tool Use in Toddlers Is Immune to Delay”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap