Flimmer – en teknisk översikt

Johannes Lindén, Carsten Dam-Hansen

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

105 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Flimmer kan vara irriterande, men framför allt kan det ha en negativ effekt på människors hälsa, orsaka irritation, huvudvärk, ögonansträngning och migrän. I och med införandet av LED-lampor har flimmer åter blivit ett problem. Förutom det onödiga lidande flimmer orsakar hos individer, skapar de negativa konsekvenserna ett hinder för bred och snabb anpassning av den nya LED-tekniken och därmed också ett hinder för potentiella energibesparingar.

EU:s nya ekodesignförordningar trädde i kraft i september 2021. Dessa inkluderar för första gången gränsvärden för flimmer, vilket skapar ett akut behov av att sprida kunskap om flimmer och hur man mäter det.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
UppdragsgivareEnergimyndigheten
Antal sidor11
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-531-1
StatusPublished - 2022 dec.

Bibliografisk information

This work has been supported by the Swedish Energy Agency and conducted in collaboration between Lund University and the Technical University of Denmark (DTU).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan teknik

Nyckelord

  • Flimmer
  • Temporal light modulation
  • TLM
  • LED-teknologi

Citera det här