Floodplain Inundation Analysis Combined with Contingent Valuation: Implications for Sustainable Flood Risk Management

M. Reza Ghanbarpour, Mohsen Mohseni Saravi, Shokoufe Salimi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Floodplain Inundation Analysis Combined with Contingent Valuation: Implications for Sustainable Flood Risk Management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap