Floodwater Harvesting for artificial recharge and spate irrigation in arid area

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

6 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Utilizing passive floodwater harvesting for artificial recharge and spate irrigation in arid and semiarid areas is an opportunity to use marginal water to improve the livelihood of rural community. In the present study, ground- water modeling to estimate recharge, and field experiments for spate irrigation of barley, were carried out to investigate the performance and potential of water harvesting system to increase water availability and agricul- tural production in arid Iran. The estimated recharge for the years between 1993 and 2007 varied from a few hundred thousand m3 per month during drought periods to about 4.5 million m3 per month during rainy periods. The experimental results of spate irrigated barley showed 2.5-fold increase in yield for the cultivated barley inside the floodwater harvesting system in compare to the cultivated plot outside the system.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)93-100
TidskriftVatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research
Volym69
Nummer2
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan samhällsvetenskap
  • Vattenteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Floodwater Harvesting for artificial recharge and spate irrigation in arid area”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här