Floodwater Harvesting for artificial recharge and spate irrigation in arid area

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Floodwater Harvesting for artificial recharge and spate irrigation in arid area”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap