Floristic change in Brazil's Southern Atlantic forest biodiversity hotspot: From the last glacial maximum to the late 21st century

Oliver J. Wilson, Francis E. Mayle, Richard J. Walters, Débora V. Lingner, Alexander C. Vibrans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Floristic change in Brazil's Southern Atlantic forest biodiversity hotspot: From the last glacial maximum to the late 21st century”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap