Fluid balance monitoring by cuff-occluded rate of rise of peripheral venous pressure in haemodialysis patients.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fluid balance monitoring by cuff-occluded rate of rise of peripheral venous pressure in haemodialysis patients.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap