Fluid deficits during prolonged overnight fasting in young healthy adults

Erik J.D. Danielsson, Ilja Lejbman, Jonas Åkeson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fluid deficits during prolonged overnight fasting in young healthy adults”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap