Fluorescence properties of trendy molecules studied with synchrotron radiation

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

192 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fluorescence properties of trendy molecules studied with synchrotron radiation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Physics