Fluorescence spectra provide information on the depth of fluorescent lesions in tissue

Johannes Swartling, Jenny Svensson, D Bengtsson, K Terike, Stefan Andersson-Engels

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

66 Citeringar (SciVal)
271 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fluorescence spectra provide information on the depth of fluorescent lesions in tissue”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi