Flyby encounters between two planetary systems II: exploring the interactions of diverse planetary system architectures

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1149-1165
Antal sidor17
TidskriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volym496
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2020 aug. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Citera det här