Focal Adhesion Isolation Assay Using ECM-Coated Magnetic Beads

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Focal Adhesion Isolation Assay Using ECM-Coated Magnetic Beads”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap