Focused Ion Beam Preparation and Transmission Electron Microscopy of Materials for Energy Applications

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

184 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Focused Ion Beam Preparation and Transmission Electron Microscopy of Materials for Energy Applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi