Folate - Associations with breast cancer depending on intake, metabolism, genetic variation and estrogen receptor status.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

2362 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Folate - Associations with breast cancer depending on intake, metabolism, genetic variation and estrogen receptor status.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi