Folate - Associations with breast cancer depending on intake, metabolism, genetic variation and estrogen receptor status.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

2348 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat