Folate - Associations with breast cancer depending on intake, metabolism, genetic variation and estrogen receptor status.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

2349 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat