Folkhögskola 2.0 - ett kompetensutvecklingsprojekt. Extern utvärdering.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

260 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Folkhögskola 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt i Skåne inom ramen för Europeiska socialfondens programområde 1. Projektet är på många sätt ett omfattande projekt. Det har ett brett, övergripande syfte som spänner över flera områden. I projektet är aktörer från flera folkhögskolor inblandade i ledningsarbetet och det berör ett stort antal medarbetare från olika yrkeskategorier. Projektet har pågått under flera år.

I dag finns det i Sverige 150 folkhögskolor, varav 107 är bundna till föreningar, stiftelser, folkrörelser eller ideella organisationer. De resterande 44 folkhögskolorna drivs av landsting eller regioner. Stora delar av skolornas verksamhet finansieras med allmänna medel från bland annat staten och fördelas via skolornas samlande organisation, Folkbildningsrådet. Projekt Folkhögskola 2.0 är ett samverkansprojekt och berörde ursprungligen 15 av Skånes 17 folkhögskolor. På dessa folkhögskolor studerar cirka 3000 kursdeltagare och antalet lärare och annan personal är ungefär drygt 700.

Projektets idé har sitt ursprung i en samverkan mellan rektorer och medarbetare från dessa skånska folkhögskolor. Folkbildningsföreningen i Malmö är projektägare. De deltagande folkhögskolorna har vid ett antal träffar gemensamt kommit fram till vilka behov folkhögskolorna har samt vilka prioriteringar i samverkansprojektet som behöver göras.
Originalspråksvenska
FörlagRättssociologiska institututionen, Lunds universitet
Antal sidor78
Volym2013:2
ISBN (tryckt)91-7267-360-5
StatusPublished - 2013

Publikationsserier

NamnSociology of Law Research Report 2013:2
Volym2013:2
ISSN (tryckt)1404-1030

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Citera det här