Following in Real Time the Two-Step Assembly of Nanoparticles into Mesocrystals in Levitating Drops

Michael Agthe, Tomás S. Plivelic, Ana Labrador, Lennart Bergström, German Salazar-Alvarez

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

44 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Following in Real Time the Two-Step Assembly of Nanoparticles into Mesocrystals in Levitating Drops”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi