Food first! Theorising assets and actors in agroforestry: risk evaders, opportunity seekers and 'the food imperative' in sub-Saharan Africa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

32 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Food first! Theorising assets and actors in agroforestry: risk evaders, opportunity seekers and 'the food imperative' in sub-Saharan Africa”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Agrikultur & biologi