Food security in a changing climate: The role of cropland intensification and land acquisitions across Africa

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

226 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Food security in a changing climate: The role of cropland intensification and land acquisitions across Africa”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap