Food selection and fitness optimisation in insects

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Food selection and fitness optimisation in insects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi