Food sources of fat may clarify the inconsistent role of dietary fat intake for incidence of type 2 diabetes.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

118 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Food sources of fat may clarify the inconsistent role of dietary fat intake for incidence of type 2 diabetes.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap