Fooling around with the Sudakov veto algorithm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Artikelnummer2350
TidskriftEuropean Physical Journal C. Particles and Fields
Volym73
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Citera det här