Foraminiferal Mn/Ca as Bottom-Water Hypoxia Proxy: An Assessment of Nonionella stella in the Santa Barbara Basin, USA

I. Brinkmann, S. Ni, M. Schweizer, V. E. Oldham, N. B. Quintana Krupinski, K. Medjoubi, A. Somogyi, M. J. Whitehouse, C. M. Hansel, C. Barras, J. M. Bernhard, H. L. Filipsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Foraminiferal Mn/Ca as Bottom-Water Hypoxia Proxy: An Assessment of Nonionella stella in the Santa Barbara Basin, USA”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap