Force generation and dynamics of individual cilia under external loading

David B Hill, Vinay Swaminathan, Ashley Estes, Jeremy Cribb, E Timothy O'Brien, C William Davis, R Superfine

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Force generation and dynamics of individual cilia under external loading”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap