Forced expression of human macrophage colony-stimulating factor in CD34+ cells promotes monocyte differentiation in vitro and in vivo but blunts osteoclastogenesis in vitro

Carmen Montano, Christian S. Thudium, Henrik Löfvall, Ilana Moscatelli, Axel Schambach, Kim Henriksen, Johan Richter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Forced expression of human macrophage colony-stimulating factor in CD34+ cells promotes monocyte differentiation in vitro and in vivo but blunts osteoclastogenesis in vitro”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology