Foreign correspondents in the Cold War: The politics and practices of East German television journalists in the West

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Foreign correspondents in the Cold War: The politics and practices of East German television journalists in the West”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap