Foresight, function representation, and social intelligence in great apes (Commentary on K. Vaesen “The cognitive basis of human tool use”)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

1 !!Citation (SciVal)

Sammanfattning

We find problems with Vaesen's treatment of the primatological research, in particular his analysis of foresight, function representation, and social intelligence. We argue that his criticism of research on foresight in great apes is misguided. His claim that primates do not attach functions to particular objects is also problematic. Finally, his analysis of theory of mind neglects many distinctions.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)234-235
TidskriftBehavioral and Brain Sciences
Volym35
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Zoologi
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Lärande
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Foresight, function representation, and social intelligence in great apes (Commentary on K. Vaesen “The cognitive basis of human tool use”)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här