Forests: the cross-linguistic perspective

Niclas Burenhult, Clair Hill, Juliette Huber, Saskia van Putten, Konrad Rybka, Lila San Roque

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)
348 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Forests: the cross-linguistic perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap