Formation of amylose-lipid complexes and effects of temperature treatment. Part 1: Monoglycerides.

Fredrik Tufvesson, Marie Wahlgren, Ann-Charlotte Eliasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

134 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Formation of amylose-lipid complexes and effects of temperature treatment. Part 1: Monoglycerides.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Kemiska föreningar