Formation of pebble-pile planetesimals

Karl Wahlberg Jansson, Anders Johansen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

53 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Formation of pebble-pile planetesimals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap