Formation of supermassive black holes in galactic nuclei – II. Retention and growth of seed intermediate-mass black holes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2631-2647
Antal sidor17
TidskriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volym511
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Citera det här