Formation of Supported Lipid Bilayers by Vesicle Fusion: Effect of Deposition Temperature

Tania Kjellerup Lind, Marite Cardenas, Hanna Wacklin

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  53 Citeringar (SciVal)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Formation of Supported Lipid Bilayers by Vesicle Fusion: Effect of Deposition Temperature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Fysik och astronomi

  Kemiska föreningar