Formative period in the x-ray-induced photodissociation of organic molecules

E. Kukk, H. Fukuzawa, J. Niskanen, K. Nagaya, K. Kooser, D. You, J. Peschel, S. Maclot, A. Niozu, S. Saito, Y. Luo, E. Pelimanni, E. Itälä, J. D. Bozek, T Takanashi, M. Berholts, P. Johnsson, K. Ueda

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Formative period in the x-ray-induced photodissociation of organic molecules”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics