Formulating Middle Phase Microemulsions Using Extended Anionic Surfactant Combined with Cationic Hydrotrope

Ibrahim Kayali, Khawla Qamhieh, Ulf Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Formulating Middle Phase Microemulsions Using Extended Anionic Surfactant Combined with Cationic Hydrotrope”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi