Forskarhandledning i teori och praktik

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Detta är en efterlängtad bok som bidrar till utveckling av forskarhandledares kompetens och ger ett fördjupat perspektiv på doktoranders lärande. Med förankring i aktuell forskning behandlar författarna forskarutbildningens organisation, handledarens professionella praktik, doktorandens lärande samt utbildningens kvalitetssystem.

Kopplingen mellan teori och praktik utgör en röd tråd genom boken. Med autentiska fall och exempel från olika utbildningsmiljöer tydliggörs hur handledningen villkoras av både individuella och kulturella faktorer. Dessutom bjuder boken på många reflektionsuppgifter som kan hjälpa tänkandet framåt, både enskilt och kollegialt.

Boken riktar sig främst till handledare på forskarutbildningsnivå, oavsett ämnesområde och tidigare erfarenhet. Den kan med fördel läsas även av doktorander som är intresserade av att förstå sitt lärande och vad som förväntas av dem i utbildningen, samt av utbildningsansvariga som vill stärka utbildningens kvalitet.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor288
Utgåva1
ISBN (tryckt)978-91-44-10578-9
StatusPublished - 2016

Bibliografisk information

Bokens författare är verksamma vid Lunds universitet. Eva Brodin är docent i utbildningsvetenskap och forskar på doktoranders lärande. Jitka Lindén är professor emerita i psykologi och legitimerad psykolog. Hon tillhör pionjärerna när det gäller studier av forskarhandledning. Anders Sonesson är doktor i växtfysiologi och undervisar bl.a. i kurser för forskarhandledare. Åsa Lindberg-Sand är docent i utbildningsvetenskap och chef för Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Utbildningsvetenskap

Fria nyckelord

 • forskarhandledning
 • forskarutbildning
 • professionell
 • etik
 • doktorand
 • lärande
 • socialisation
 • identitetsutveckling
 • kritiskt tänkande
 • kreativitet
 • självständighet
 • skrivande
 • feedback
 • kvalitetssäkring
 • examination

Citera det här