Forskningsetik: Vägval i samhällsvetenskapliga studier

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

”Och så måste du ha ett avsnitt om etik också …” Forskningsetiken blir alltför ofta en pliktskyldig och standardiserad deklaration om att man följer regler. Studenten som skriver uppsats intygar om sin moraliska förträfflighet, och forskaren som söker anslag eller prövar sin forskning i en etisk nämnd gör likadant. Etiken i forskningspraktiken, det vill säga alla de etiska dilemman som uppkommer när man genomför en studie, hamnar lätt i skymundan. Den här boken framhåller vikten av reflektion och diskussion om etik genom hela forskningsprocessen: från idé och problemformulering, till planering av forskningsprojektet, i fältarbetet, och vidare in i forskningsprojektets slutrapportering. Boken ger också en kort introduktion till forskningsetikens historiska utveckling och presenterar olika forskningsetiska perspektiv samt de etiska regler och riktlinjer som gäller för forskning i Sverige i dag.
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor164
ISBN (tryckt)9789144120621
StatusPublished - 2020 okt. 7

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etik
  • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

  • Forskningsetik
  • Samhällsvetenskap
  • Forskningsprocess
  • Etikprövningslagen
  • Studentundantaget
  • Kvalitativ metod
  • Etnografi

Citera det här