Forstå flimmer: en guide til IEC 61547 for belysningsbranchen

Johannes Lindén, Carsten Dam-Hansen

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

11 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Flimmer, eller nærmere bestemt tidslig lys modulation (TLM), er igen blevet et problem i forbindelse med indførelse af LED-basret belysningsteknologi. TLM, dvs. variationer i lysintensiteten over tid, kan have negativ effekt på menneskers sundhed, og forårsage irritation, hovedpine, overanstrengelse af øjne og migræne. Udover denne unødvendige lidelse, som flimmer kan bevirke hos enkeltpersoner, skaber de negative konsekvenser en hindring for bred og hurtig indføring af den nye LED-teknologi og dermed også en hindring for potentielle energibesparelser.

EU’s nye ecodesign forordning for lyskilder og styreanordninger trådte i kraft i september 2021. Denne inkluderer for første gang (i Europa) lovbestemte grænseværdier for TLM parametre for lyskilder og henviser til nye standarder for måling af disse. Dette skaber et akut behov for at udbrede viden om TLM, og information om hvordan man hurtigt, enkelt og korrekt måler dem. De standarder der beskriver målingerne er dog teknisk komplicerede og retter sig ikke mod branchefolk.

Denne vejledning giver en introduktion til TLM, hvad det er, og hvordan det måles. Effekterne af TLM på sundhed sammenfattes, og der gøres rede for vidensniveauet inden for dette forskningsområde. En større del af denne vejledning er afsat til flimmer måleparameteren short-term flicker indicator, Pst, og den tekniske rapport som beskriver den, TR IEC 61547-1:20201 (herefter kaldet IEC 61547, hvis intet andet angives). Denne rapport beskriver det udstyr, metode og de foranstaltninger, der er nødvendige for at vurdere flimmer. Det er dog teknisk kompliceret og kan være meget vanskeligt at fortolke for ikke-teknisk kyndige læsere. For en mere detaljeret undersøgelse og anbefalede ændringer til IEC 61547, se “Flicker explained – Interpretation of the Technical Report IEC 61547“ som sammen med denne vejledning er resultatet af projektet Flicker Explained. For en generel vejledning om TLM-målinger, se publikationen CIE TN 012:20122 udgivet af den Internationale Belysningskommission, CIE.

Formålet med denne guide er at øge kendskabet til flimmer i særdeleshed og TLM generelt med udgangspunkt i den tekniske rapport IEC 61547. Dette arbejde har til formål at bygge bro mellem tekniske standarder og rapporter på den ene side og belysningsindustrien på den anden side. Målet er at sikre overholdelse af EU’s nye ecodesign forordning, som igen vil reducere sundhedsproblemer forårsaget af TLM og støtte en bæredygtig overgang til LED-teknologi.

Publiceringen af guiden er støttet af Energimyndigheten og er et samarbejde imellem Lunds Universitet og DTU (Danmarks Tekniske Universitet).
Originalspråkdanska
UppdragsgivareEnergimyndigheten
Antal sidor15
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-527-4
StatusPublished - 2023 mars 20

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan elektroteknik och elektronik

Fria nyckelord

  • Flimmer
  • Temporal light modulation
  • TLM

Citera det här