Fortsatt implementering av ett kritiskt genusperspektiv

Johanna Rosenqvist, Katarina Wadstein MacLeod

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sammanfattning

Abstract in Undetermined
Artikeln undersöker möjligheten att utifrån ett feministiskt och genus- teoretiskt perspektiv verka som relativt nyetablerad och yrkesverksam i den akademiska världen. Artikelförfattarna diskuterar utifrån den gemensamma erfarenheten av det pedagogiska utvecklingsprojektet ”Implementering av ett kritiskt genusperspektiv” lett av Anna Lena Lindberg. De lyfter fram hennes betoning av den goda mentorns betydelse och hur en god vägledare låter studenter känna sig sedda och i förlängningen motiverade till fortsatt feministisk kunskapsproduktion.
Originalspråksvenska
Titel på gästpublikationGenuspedagogiska gärningar: Subversiv och affirmativ aktion
RedaktörerMaria Carlgren, Linda Fagerström, Johanna Rosenqvist, Katarina Wadstein MacLeod
FörlagVulkan förlag
Sidor71-80
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Citera det här