Fosterbarn ur ett könsperspektiv

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Barns erfarenheter av separationer och placeringar utanför hemmet får vanligen så stor plats att de skymmer ålders­ och köns­ skillnader, vilket uppmärksammas i denna artikel. Som en del av ett större forsknings­ projekt granskas skillnader mellan 10-11­ åriga pojkars och flickors problem.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)35-41
TidskriftNordisk Sosialt Arbeid
Volym22
Utgåva1
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här