Fotohistoria i Norden: Resonerande bibliografi över källor och fotohistorisk forskning rörande perioden 1839-1865

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

169 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Resonerande bibliografi över nordisk fotohistoria fram till 1865. Avser tryck från Sverige, Norge, Danmark och Finland med ett appendix om Island. Vad vi vet om den äldsta perioden av den fotografiska bildens histora, eller allmännare uttryckt fotografins historia, hör intimt samman med samtida texter och tillgänglig litteratur om tiden och mediet. Primärkällor och samtida personers tillbakablickande kommentarer är en ofrånkomlig grund för studier på området. Forskningen i sin tur är en verksamhet som förändras över tid. Det forskningsläge som råder idag bygger i hög grad på tidigare publicerat vetande. Dessutom är ämnet - sett i ett nordiskt perspektiv - vid en första anblick såpass begränsat att de enskilda bidragsgivarnas personliga intressen och synsätt i hög grad satt sin prägel på forskningsläget. För att få en bakgrund till den forskning som bedrivs idag är det alltså en fördel att vara orienterad om såväl källor och litteratur som de forskare och institutioner som bidragit till att utforma dagsläget.
Originalspråksvenska
FörlagLinköping University
Antal sidor67
ISBN (tryckt)99-0831950-7
StatusPublished - 1990
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnArbetsrapporter från Tema K
FörlagLinköpings universitet
Nr.4
Volym1990
ISSN (tryckt)0282-8987

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Nyckelord

  • Fotohistoria
  • bibliografi
  • Norden
  • 1800-tal
  • Sverige
  • Danmark
  • Norge
  • Finland

Citera det här