Four churches and a lighthouse – preservation, "creative dismantling" or destruction

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Four churches and a lighthouse – preservation, "creative dismantling" or destruction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora